Eco2Care
 duurzaam reinigen

Biologische bodemsanering

Om de reinigingstijd van met koolwaterstoffen vervuilde bodem te versnellen ontwikkelden we een methode waarbij we bacteriën inzetten om de afbraak van deze lange koolwaterstofketens te versnellen. Hierbij worden tot wel 100 miljoen bacteriën per ml product in de bodem geïnjecteerd waardoor het natuurlijke afbraakproces een "boost" krijgt. De afbraaksnelheid wordt hierbij vele malen versneld. Dit betekent dat vervuilende milieubelastende een veel kortere tijd belastend zijn voor het Milieu en worden afgebroken in natuurlijke elementen. In samenwerking met het Frans- Belgische E.T.P.H SARL, expert op het gebied van het saneren van met koolwaterstoffen vervuilde grond realiseren we een duurzame reiniging van de bodem conform de geldende eisen.