Eco2Care
 duurzaam reinigen

NEN EN 1004

Deze norm geldt voor rolsteigers die opgebouwd zijn uit gefabriceerde onderdelen en richt zich op de constructie en uitvoering van de rolsteigers. In deze norm wordt alles beschreven omtrent afmetingen, materialen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen van rolsteigers.


De NEN-EN 1004 geeft richtlijnen voor de keuze van de belangrijkste afmetingen en stabilisatiemethoden. Ook geeft de norm dus veiligheids- en prestatie-eisen en geeft het enige informatie over complete torens.
Ooit was er ook de NEN 2718. Deze was gepubliceerd is 1993 en ingetrokken sinds 20106. Maar de NEN-EN 1004 verving de vroeger bekende NEN 2718.


Nieuwe NEN-EN 1004 (2020 vs. 2015)


De norm voor rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen, NEN-EN 1004-1:2020, is gepubliceerd en vervangt de versie uit 2015. Ten opzichte van deze normzijn een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen:
De ondergrens van de scope is gewijzigd van 2,5 meter naar 0 meter. Dit betekent dat rolsteigers onder de 2,5 meter nu ook onder NEN-EN 1004 vallen.


Verder is de afstand tussen twee platforms verlaagd naar 2,25 meter. Dit was voorheen 4,20m.
De afstand tussen de grond en het eerste platform is maximaal 3,40m. Dit was voorheen 4,60m.
Daarnaast moeten beide zijden voorzien zijn van een windhaak. Verder zijn er vele kleine wijzigingen aangebracht die voor de fabrikant van rolsteigers van belang zijn.


NEN 1004 keuring
Volgens Arbowetgeving is een werkgever verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Het volgen van NEN EN 1004 is de beste manier om aan deze Arbowetgeving te voldoen. Daarom dien je een NEN 1004 keuring uit te voeren als je een rolsteiger in bezit hebt of vaak gebruik van maakt.


De frequentie van de NEN 1004 keuring is minstens 1 maal per jaar. Echter is dit afhankelijk van de veiligheid van de werkomgeving. Het aantal kan daarom zelfs nog hoger zijn. Maar één ding staat centraal,, het keuren van klimmateriaal is verplicht met een minimale frequentie van 1 maal per jaar.


Keuren van rolsteigers
Bij het keuren van rolsteigers zijn dat alle verplaatsbare steigers die tijdelijk worden ingezet bij een klus die valgevaar kan opleveren. Door de vele verplaatsingen van de rolsteiger wordt de slijtage van het middel sterk verhoogd. Het is dan ook belangrijk je rolsteiger elk jaar te controleren, om aan de norm en veiligheid te blijven voldoen.